NOX Ansvarlighedsprogram


Hvem er NOX Network?

Med dette dokument ønsker vi at  skabe et overblik og synliggøre medlemsvirksomhedernes i NOX Network forretningsdrevne engagement i ansvarlighed.

NOX Network er landets absolut største diskotekforening. Med sine 55 medlemsdiskoteker er det den eneste forening  i Danmark, der har en fuldstændig geografisk spredning, ved at være repræsenteret med et diskotek i samtlige større byer i Danmark. Yderligere informationer fås på  www.noxnetwork.dk

NOX Network arbejder målrettet med at udvikle og forbedre forholdene i den branche som medlemsvirksomhederne er en del af. Herunder er samarbejdet med myndighederne en væ-sentlig faktor for at forbedre miljøet om i og omkring diskotekerne.

NOX Network har stor fokus på ansvarlighed i forhold til individet og til samfundet, samtidig med at både gæster og ansatte skal have mulighed for en god  og festlig aften i byen.

Missionen for NOX Network er  at skabe rammer for at voksne mennesker mødes og underhol-des i glade og trygge omgivelser. De bærende værdier i NOX Network er

* Mennesker og kammeratskab
* Udvikling og Grænsebrydning
* Tillid og Loyalitet
* Frihed og Ansvar
* Humor
NOX Network ApS  |   Friis Hansens Vej 5  |   7100  Vejle  |   7586 3750   |   ngyldenberg@noxnetwork.dk